Покровська сільська рада
Нікопольський район, Дніпропетровська область
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Податкова інформує...

Дата: 22.03.2022 08:10
Кількість переглядів: 158

Шановні підприємці – платники єдиного податку!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області дякує усім платникам за сплату податків і зборів.

В умовах запровадження воєнного стану в Україні до платників податків, у тому числі фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), не застосовуються штрафні санкції у випадку відсутності можливості своєчасно сплатити податки та збори до бюджету.

Шановні підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, у період дії воєнного стану просимо, за можливості, виконувати свій податковий обов’язок та сплачувати єдиний податок.

Нагадуємо, що ФОПи – платники єдиного податку першої та другої груп сплачують фіксовану суму єдиного податку щомісячно. Протягом року фіксовані ставки єдиного податку залишаються незмінними.

Ставка єдиного податку для першої групи – не більше 10 % від прожиткового мінімуму, встановленого на початок року. У 2022 році розмір єдиного податку для «спрощенців» першої групи – 248,1 грн на місяць (2 481 грн х 10 %).

Ставка єдиного податку для другої групи – не більше 20 % від мінімальної зарплати, яка на 01.01.2022 становить 6 500 гривень. Отже єдиний податок для ФОПів другої групи – не більше 1 300 грн на місяць (6 500 грн х 20 %).

Сплату податків ФОП можуть здійснити як в готівковій, так і безготівковій формах. На сьогодні, зважаючи на форс-мажорні обставини, сплату можна здійснити платіжними картами за допомогою онлайн-банкінгу.

Нагадуємо ФОПам – платникам єдиного податку першої та другої груп, що 18.03.2022 – термін сплати авансового внеску з єдиного податку за березень 2022 року.

Шановні підприємці – платники єдиного податку, якщо є можливість, сплачуйте податок – зміцнюйте економічний тил нашої держави!

 

Деякі питання застосування єДокумента у період дії воєнного стану

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома, що Кабінет Міністрів України постановою від 10 березня 2022 року № 248 «Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану» (далі – Постанова № 248) затвердив Порядок застосування єДокумента у період дії воєнного стану (далі – Порядок).

Порядок визначає процедуру формування, пред’явлення та встановлення достовірності єДокумента, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації, що ідентифікує особу та міститься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), який забезпечує перевірку зазначеної інформації.

Процедура замовлення та формування єДокумента є безоплатною.

Формування єДокумента здійснюється засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі – Портал Дія) за бажанням особи, яка є громадянином України та досягла 14-річного віку.

Для формування та використання єДокумента особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, і пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію користувачів із застосуванням механізму, передбаченого для безконтактних електронних носіїв, імплантованих до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації або з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити фізичну особу.

Пред’явлення особою єДокумента може здійснюватися на період дії воєнного стану.

Особа пред’являє єДокумент на електронному пристрої, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія), без додаткового пред’явлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У єДокументі відображаються такі відомості (дані):

1) назва документа;

2) реквізити (назва, серія та/бо номер) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або посвідчення водія;

3) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи українською мовою та латинськими літерами;

4) стать;

5) громадянство (за наявності);

6) дата народження;

7) відцифрований образ обличчя особи (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (за наявності);

9) адреса зареєстрованого місця проживання та дата реєстрації (за наявності).

Перевірка єДокумента з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду) є обов’язковою умовою його використання особою та забезпечується з використанням засобів Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Постанова № 248 набрала чинності 11.03.2022 та діє до дня припинення чи скасування воєнного стану.

Детальніше із зазначеною Постановою можна ознайомитись на офіційному сайті Кабінету Міністрів України за посиланням

https://www.kmu.gov.ua/.../deyaki-pitannya-zastosuvannya...

 

ПДВ в умовах воєнного стану

Державна податкова служба України у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 03.03.2022 Закону України № 2118 – ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» повідомляє, що на період до припинення або скасування воєнного стану на території України платників податків звільнено від передбаченої відповідальності за дотримання термінів сплати податків і зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних (п.69.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Враховуючи те, що на сьогодні в умовах дії воєнного стану електронні сервіси ДПС працюють з певними обмеженнями та платники податку на додану вартість не мають можливості реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкові накладні та розрахунки коригування до них,у податковій звітності з податку на додану вартість:

- за звітний період лютий 2022 року – податкові зобов’язання та податковий кредит формуються на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних (що були зареєстровані в ЄРПН до 24.02.2022) та наявних у платника первинних документів бухгалтерського обліку, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»(по операціях, не підтверджених зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними та розрахунками коригування до них) (далі – первинний (розрахунковий) документ);

- за наступні звітні періоди в період дії воєнного стану – податкові зобов’язання та податковий кредит мають формуватися на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів.

 

Щодо відображення в податкових деклараціях з ПДВ сум податкових зобов’язань та податкового кредиту на підставі не зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних та первинних документів

 

За наявності можливості, платники податку можуть відображати в Таблиці 1.1 додатку 1 до податкової декларації з ПДВ відомості про суми ПДВ, включені до складу податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, по не зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних/розрахунках коригування та по первинних (розрахункових) документах, на дату подання податкової декларації з ПДВ.

Саме дані відображені в таблиці 1.1. (по не зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних/розрахунках коригування) будуть сприяти в подальшому реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування за рахунок показника ∑Перевищ («другого реєстраційного ліміту», обрахованого відповідно до пункту 2001.9 статті 2001 ПКУ).

Суми податкового кредиту з ПДВ сформовані на підставі даних первинних (розрахункових) документів, отриманих від постачальників товарів/послуг, повинні відображатися платниками ПДВ у таблиці 2.1. відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставками 7% і 14%,додатку 1 до податкової декларації з ПДВ, та одночасно покупець, за наявності можливості, включає до заяви про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування додатку 7 до податкової декларації з ПДВ (подання такої заяви не має наслідків притягнення до відповідальності).

При поданні податкової звітності з ПДВ, в якій відображаються податкові зобов’язання, сформовані на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, та по не зареєстрованим в ЄРПН податкових накладних та розрахунках коригування у платника податку буде формуватись в СЕА ПДВ показник ∑Перевищ та, відповідно, зменшуватись реєстраційний ліміт в СЕА ПДВ.

Після завершення дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відтермінована на час дії військового стану.

З урахуванням положень пункту 200 1.9. ст. 200 1 ПКУ платники податку матимуть можливість реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН(навіть при від’ємному значенні реєстраційного ліміту визначеного відповідно до пункту 200 1.3 статті 2001 ПКУ), зокрема, за умови сплати нарахованих податкових зобов’язань по податковій декларації за лютий 2022 року та інших звітних періодах в період дії воєнного стану,за рахунок «другого реєстраційного ліміту», обрахованого відповідно до пункту 2001.9 статті 2001 ПКУ.

Всі податкові зобов’язання та податковий кредит, задекларовані платниками під час дії такого воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягають обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

 

Щодо розрахунків з бюджетом по ПДВ

 

Сплата до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що задекларовані платником в поданих податкових деклараціях з ПДВ,здійснюється платником шляхом поповнення електронного рахунку у СЕА ПДВ.

У подальшому, у терміни визначені ПКУ,ДПС на підставі поданих платниками податку податкових декларацій (уточнюючих розрахунків) будуть сформованівідповідні реєстри на перерахування сум податку до бюджету. Такі реєстри у визначені термінибудуть спрямовані до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (Держказначейство), для здійснення перерахування таких сум до бюджету.

Відповідно кошти, які платники податку зарахували на електронний рахунок у СЕА ПДВ,будуть враховані при обрахунку розміру реєстраційного ліміту, що обчислюється відповідно до пункту 2001.3 статті 2001ПКУ.

 

За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь