Покровська сільська рада
Нікопольський район, Дніпропетровська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень проектів рішень Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти

Дата: 23.04.2021 10:59
Кількість переглядів: 1938

ПРОЄКТ

 

Фото без опису

Фото без опису

УКРАЇНА

Місцеве самоврядування

Покровська сільська рада Нікопольського району

Дніпропетровської області

Восьмого  скликання

 

РІШЕННЯ

 

__________2021 року                                                                              №  

 

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень проектів рішень Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти

 

Відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Покровська сільська рада вирішила:

 

 

  1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень проектів рішень

Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти (додається).

 

 

 

Секретар сільської ради                                                           Валентина МОСТИКА

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                

рішенням Покровської сільської ради  

 _______ року №____________

                           


Порядок
проведення громадських обговорень проектів рішень Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти


              1.Загальні положення

    1. Порядок проведення громадських обговорень проектів рішень Покровської

сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти (далі – Порядок) визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду проектів рішень Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Порядок розроблений відповідно до Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про повну загальну середню освіту».

1.2. Метою прийняття цього Порядку є створення дієвого механізму для реалізації законного права мешканців Покровської сільської територіальної громади на участь в обговоренні перспектив, наслідків при прийнятті рішень Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти, що враховує взаємні інтереси та мінімізує виникнення соціальних конфліктів.

1.3. Предметом громадського обговорення є пропозиції мешканців громади до проектів рішень Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти територіальної громади.

1.4. Громадське обговорення пропозицій до проектів рішень Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти здійснюється з метою врахування думки жителів при прийняття відповідних проектів.

1.5. Реалізація цього Порядку направлена на вирішення наступних завдань:

- інформування громадськості про ініціативи та пропозиції Покровської сільської ради щодо реорганізації і ліквідації закладів загальної середньої освіти;

- з’ясування репрезентативної громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;

- формування підстав для подальшого прийняття рішення з обговорюваного питання радою громади.

1.6. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, які є членами Покровської сільської територіальної громади, та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами, зареєстровані на території Покровської сільської ради. До обговорення можуть залучатись (без права голосу) залучені організаторами громадського обговорення фахівці, запрошені організаторами обговорення представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів місцевого самоврядування. 

1.7. Громадські обговорення мають відкритий характер, проводяться на засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань.

1.8. Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або обмежений в участі при проведенні громадських обговорень.

 

2. Порядок організації, проведення та оприлюднення результатів громадських обговорень.

2.1. Громадське обговорення передбачає:

а) вирішення організаційних (технічних) питань:

- час та дата проведення громадського обговорення;

- місце проведення громадського  обговорення;

- визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході.

Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень є:

- розміщення оголошень на дошках оголошень в установах, підприємствах та організаціях, які знаходяться на території Покровської сільської  ради;

- оголошення у засобах масової інформації (у пресі,  в Інтернеті);

- розсилання письмових запрошень.

б) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) до проектів рішень Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

в) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

2.2. Громадське обговорення може проходити у формі громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, електронних консультацій, виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

Вивчення пропозицій в рамках громадського обговорення може проводитись у формі анкетування, що проводиться депутатами відповідної ради по своїм округам.

2.3. Сільський голова забезпечує вивчення пропозиції до проектів рішень Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня підготовки (реєстрації) проекту рішень Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіт.

2.4. Організацію громадських обговорень по Покровській сільської раді з питань, визначених цим Порядком, здійснює спеціально створена сільським головою робоча група.

2.5. З метою проведення громадського обговорення  сільський голова приймає  розпорядження відповідно до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні». Розпорядження сільського голови повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, дату, час, місце та строк його проведення, форму проведення та склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення.

У разі проведення громадського обговорення у формі  громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю визначається особа, відповідальна за ведення протоколу.

2.6. Робоча група з організації проведення громадського обговорення:

- оприлюднює інформацію про проект рішення Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти та про призначення громадського обговорення;

- сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є  сільський голова) про проведення громадського обговорення;

- реєструє, розглядає та узагальнює пропозицій громадськості;

- здійснює підготовку відповідей на пропозиції, зауваження учасників громадського обговорення;

- оприлюднює результати громадського обговорення.

2.7. Повідомлення про проведення громадського обговорення проекту рішення Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти оприлюднюється протягом 5-ти днів з дня надходження пропозиції (підготовки проекту рішення ради) шляхом опублікування такої інформації на офіційному веб-сайті Покровської сільської ради та/або інформаційному стенді Покровської сільської  ради, 

2.8. Повідомлення про проведення громадського обговорення проекту рішення Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти повинно містити:

1) інформацію про зміст пропозиції;

2) відомості про ініціатора пропозиції;

3) інформацію про місце, дату і час громадського обговорення пропозиції;

4) інформацію про форму громадського обговорення;

5) порядок та строк надання пропозицій, зауважень тощо до проекту рішення Покровської сільської ради про реорганізацію і ліквідацію закладів загальної середньої освіти.

2.9. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

Пропозиції (зауваження) реєструються робочою групою.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

2.10. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 2.8., 2.9. цього Порядку документах.

2.11. У ході проведення  громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження). Протокол підписується головуючим на засіданні та особою, відповідальною за ведення протоколу.

2.12. Робоча  група з організації проведення громадського обговорення протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

2.13. Звіт підписується усіма членами робочої групи та надається сільському голові для винесення його разом із проектом рішення на розгляд чергової сесії сільської ради з рекомендацією про врахування (неврахування) пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень.

2.14. Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Покровської сільської ради.


 

Секретар сільської ради                                                                             Валентина МОСТИКА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь