Покровська сільська рада
Нікопольський район, Дніпропетровська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Проєкт рішення «Про затвердження Положення про порядок преміювання працівників апарату, відділів, секторів та служб, керівників самостійних відділів та служб, робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих о

Дата: 18.06.2021 08:22
Кількість переглядів: 2232

Фото без опису

Проєкт

 

                          

 

 

Місцеве самоврядування

П О К Р О В С Ь К А  С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А

НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме  скликання десята сесія

РІШЕННЯ

 

 

30 червня 2021 року                  с. Покровське                        № _____10/VІІІ

 

 

Про затвердження Положення про порядок преміювання

 працівників  апарату, відділів, секторів та служб, керівників самостійних відділів та служб, робітників, зайнятих обслуговуванням органів

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів

 Покровської сільської ради

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами),  наказу  Міністерства  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 березня 2021 року №609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» сільська  рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок преміювання працівників  апарату, відділів, секторів та служб, керівників самостійних відділів та служб, робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів Покровської сільської ради, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Виконуюча обов’язки

сільського голови                                                                Валентина МОСТИКА 

 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         Рішенням Покровської

                                                                           сільської ради

                                                                                      30 червня 2021 року

                                                                        №________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок преміювання  працівників  апарату,

відділів, секторів та служб, керівників самостійних відділів та служб, робітників, зайнятих обслуговуванням органів

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів

 Покровської сільської ради

 

Положення «Про порядок преміювання  працівників  апарату, відділів, секторів та служб, керівників самостійних відділів та служб, робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів Покровської сільської ради» (далі - Положення) розроблене відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та  інших  органів" (зі змінами), наказу  Міністерства  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №  609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", з метою забезпечення стимулюючого впливу преміювання на ефективність праці, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни, покращення результатів роботи працівників  апарату, відділів, секторів та служб, керівників самостійних відділів та служб Покровської сільської ради, стимулювання їх праці залежно від ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.

 

            І . ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.1. Положення визначає джерела, умови, показники і порядок преміювання працівників апарату, відділів, секторів та служб, керівників самостійних відділів та служб, робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та виконавчих органів Покровської сільської ради.

1.2. Преміювання працівників апарату, відділів, секторів та служб, керівників самостійних відділів та служб, робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та виконавчих органів Покровської сільської ради здійснюється за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи сільської ради.

1.3. Преміюванню підлягають працівники, визначені в пункті 1.1 цього Положення, з дати їх призначення на посаду, покладення на них виконання обов’язків. Преміювання працівників, прийнятих на роботу з випробувальним терміном здійснюється після закінчення цього строку з дня визнання працівника таким, що пройшов випробування.

1.4. В окремих випадках за виконання  важливих додаткових завдань, з нагоди державних і професійних свят, ювілейних та святкових дат працівникам може бути виплачена одноразова премія. З нагоди 20-річчя, 25-річчя, 30-річчя, 35-річчя, 40-річчя, 45-річчя, 50-річчя, 55-річчя, 60-річчя працівникам може бути виплачена одноразова премія в розмірі посадового окладу, але не більше середньомісячної заробітної плати. В кожному конкретному випадку за розпорядженням сільського голови в межах затвердженого фонду оплати праці.

 

ІІ. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ ПРЕМІЮВАННЯ

 

2.1. Фонд преміювання працівників утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисах та економії коштів на оплату праці.

2.2. Розмір річного фонду преміювання визначається під час формування бюджету Покровської сільської ради у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, що утворилася з початку поточного року.

2.3. На преміювання працівників з нагоди відзначення державних і професійних свят, ювілейних та святкових дат тощо, спрямовуються кошти фонду преміювання та економія фонду оплати праці.

 

ІІІ. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПРЕМІЇ

 

3.1. Видатки на преміювання працівників апарату, відділів, секторів та служб, керівників самостійних відділів та служб, робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та виконавчих органів Покровської сільської ради передбачаються в кошторисах головних розпорядників бюджетних коштів сільської ради та здійснюються за розпорядженням сільського голови.

 3.2. Премія нараховується щомісячно у відсотках до посадового окладу за фактично відпрацьований час. Крім того, розмір премії працівникам може встановлюватися в конкретно визначеному розмірі (визначена у твердій грошовій сумі або кількісне визначення окладів). 

 3.3. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій враховуються такі показники:

    дотримання чинного законодавства;

    належне, якісне і своєчасне виконання обов’язків, визначених для відповідних категорій працівників у посадових інструкціях, розподілі обов’язків і доручень безпосереднього керівника;

дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;

відсутність порушень нормативно-правових актів з питань служби в органах місцевого самоврядування.

 3.4. Премія не нараховується працівникам за час:

тимчасової непрацездатності;

перебування працівника у відпустках усіх видів, передбачених чинним законодавством;

випробувального терміну, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи із середньої заробітної плати.

3.5. Премія не нараховується та не виплачується працівникам, які порушили правила, норми та інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки, які могли призвести до нещасного випадку (ці порушення розглядаються як порушення трудової дисципліни).

3.6. Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії  дисциплінарного стягнення.

3.7. У разі наявності підстав, зазначених нижче, розмір премій працівникам може бути зменшений або працівники можуть бути позбавлені премії:

порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, в тому числі запізнення на роботу, передчасне залишення роботи тощо - до 50  відсотків;

прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин)  - до 100 відсотків;

порушення термінів виконання документів, недотримання вимог щодо порядку їх підготовки - до 50  відсотків;

невиконання без поважних причин інших обов'язків, передбачених посадовою інструкцією - до 50  відсотків;  

застосування до працівника дисциплінарного стягнення у вигляді догани (у розрахунковому періоді, коли догану було оголошено) - до 100 відсотків.

3.8. Розмір премії може збільшуватися окремим працівникам в межах наявних коштів на місяць, за який здійснюється преміювання, за:

якісну підготовку матеріалів для розгляду актуальних питань на сесіях сільської ради, нарадах тощо;

проявлення ініціативи та внесення пропозицій по вирішенню складних і проблемних виробничих питань;

освоєння нових технічних засобів в процесі виконання поставлених завдань;

особливий внесок при виконанні важливого доручення чи завдання.

3.9. У повному обсязі премія виплачується за фактично відпрацьований час працівникам, які виявили сумлінне виконання службових обов'язків, не допустили порушень трудової та виконавської дисципліни.

 

ІV. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ

 

4.1. Оцінювання показників роботи секретаря ради, працівників апарату, відділів, секторів та служб, керівників самостійних відділів та служб, робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів з метою нарахування премії проводить сільський голова.

4.2. Нарахування премії для працівників апарату, відділів, секторів та служб, робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та виконавчих органів Покровської сільської ради здійснює відділ бухгалтерського обліку та звітності Покровської сільської ради, для керівників самостійних відділів та служб  – відділи бухгалтерського обліку/бухгалтера головних розпорядників коштів на підставі розпорядження сільського голови.

4.4. Розмір місячної, квартальної або річної премії встановлюється працівникам апарату, відділів, секторів та служб, керівникам самостійних відділів та служ, робітникам, зайнятим обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів згідно з розпорядженням сільського голови в залежності від особистого внеску в загальний результат роботи.

4.5. Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється.

 

V. ПРЕМІЮВАННЯ, УСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК СІЛЬСЬКОМУ ГОЛОВІ, ЗАСТУПНИКУ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТА ЙОГО ПОРЯДОК

 

5.1. Сільський голова, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів преміюється на підставі рішення сільської ради «Про умови оплати праці сільського голови та заступника  голови з питань діяльності виконавчих органів», у якому вказується  розмір премії, розмір надбавки за виконання особливо важливої роботи.

5.2. Премія сільському голові та заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів нараховується  щомісячно у відсотках до посадового окладу та виплачується  разом  із заробітною  платою  поточного  місяця.

5.3. Матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань надається сільському голові  та заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно з рішенням сільської  ради «Про умови оплати праці сільського голови та заступника  голови з питань діяльності виконавчих органів».

 

VІ. ПРЕМІЮВАННЯ, УСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ПРАЦІВНИКАМ АПАРАТУ, ВІДДІЛІВ, СЕКТОРІВ ТА СЛУЖБ, КЕРІВНИКАМ САМОСТІЙНИХ ВІДДІЛІВ ТА СЛУЖБ, РОБІТНИКАМ, ЗАЙНЯТИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЇХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ  ТА ЙОГО ПОРЯДОК

 

6.1. Працівники апарату, відділів, секторів та служб, керівники самостійних відділів та служб сільської ради преміюються на підставі розпорядження сільського голови згідно з вимогами п.6 Постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами.

6.2. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років відповідно до розпорядження сільського голови.

6.3. Робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів преміюються на підставі розпорядження сільського голови  згідно з вимогами п.2  наказу  Міністерства  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №  609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

 

VІІ. УСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК

 

7.1. Законодавством визначено два види надбавок:

надбавка за високі досягнення у праці;

надбавка за виконання особливо важливої роботи.

7.2. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється посадовим особам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років відповідно до розпорядження сільського  голови.

7.3. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється службовцям у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за  вислугу років відповідно до розпорядження сільського  голови.

7.4.  Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам за умови сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов'язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни.

7.5. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї роботи.

7.6.  Працівникам може встановлюватися одночасно лише одна з цих надбавок.

7.7.  Відповідно  до наказу  Міністерства  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №  609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" може встановлюватися  надбавка  робітникам  за  складність  та  напруженість  у  роботі в розмірі до 50% місячного окладу.

7.8. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному для їх встановлення, на підставі розпорядження сільського голови.

 

VІІІ. ПОРЯДО
К  НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 

8.1. Матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається за заявою в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток, на підставі розпорядження сільського голови.

          8.2. Матеріальна допомога працівникам для вирішення соціально-побутових питань надається за їх заявою та розпорядженням сільського голови в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.
          8.3. Питання щодо надання матеріальної допомоги працівникам, які зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування, вирішується сільським головою і виплачується у розмірі середньомісячної заробітної плати.

 

 


 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь